Algemene voorwaarden                      

 

 

Artikel 1: Aard van de overeenkomst

U heeft een overeenkomst gesloten met RolvinRijkaardPT. De aard van deze overeenkomst is dat u RolvinRijkaardPT inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van dit programma. RolvinRijkaardPT zoals op de voorzijde van deze overeenkomst wordt vermeld, is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur alsmede installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen worden door RolvinRijkaardPT.

 

U bevestigt hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan het programma ontheft u hierbij RolvinRijkaardPT van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of trainingsapparatuur.

 

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het programma en ontheft hierbij RolvinRijkaardPT van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

 

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door RolvinRijkaardPT. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en of tests.

 

 

Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

 

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden.

 

U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door RolvinRijkaardPT die de test of trainingen uitvoert wordt gevraagd. RolvinRijkaardPT verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

 

Artikel 3: Prijzen, betalingen en lidmaatschap

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met RolvinRijkaadtPT niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s en eigenlijke training. Trainingen en programma’s dienen per vooruitbetalingen te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, gelden voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen en/of programma’s die niet worden voltooid. U begrijpt dat RolvinRijkaardPT het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

 

 

 

 

 

Artikel 4: Annulering of te laat komen

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf gemeld te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om afspraken met RolvinrijkaardPT bij te wonen zoals gepland.

 

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen.

 

Artikel 5: Bijzondere afspraken

U begrijpt dat RolvinRijkaardPT niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met RolvinRijkaardPT, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

 

Belangrijk!

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze moet voor de laatste dag van de maand worden gecommuniceerd met de trainer en administratie.

 

U weet dat er kosten aan dit traject verbonden zijn en u kent de prijzen.

 

Wanneer u bij de trainingen te laat of niet aanwezig bent en/of niet 24 uur van tevoren afbelt, worden de kosten voor die training in rekening gebracht zoals bij een volledige training.

 

Als u niet tevreden ben over een dienst kunt u dat mondeling en schriftelijk melden aan uw trainer.

 

Eerder stoppen met een lidmaatschap is mogelijk, maar het bedrag ten aanzien van een abonnement van 3 maanden wordt altijd in rekening gebracht, met uitzondering van een abonnement korter dan 3 maanden.

Privacy Policy

 

Rolvin Rijkaard PT begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u geeft om hoe uw gegevens worden gebruikt. Rolvin Rijkaard PT respecteert en waardeert de privacy van iedereen die de website bezoekt op Rolvinrijkaardpt.nl en zal alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op manieren die hier worden beschreven en op een manier die in overeenstemming is met de verplichtingen en uw rechten onder de wet.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het goed begrijpt. Uw acceptatie van dit privacybeleid wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij uw eerste gebruik van de website. Als u dit Privacybeleid niet accepteert en hiermee akkoord gaat, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

 1. Informatie over Rolvin Rijkaard PT Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Rolvin Rijkaard PT, een eenmanszaak

geregistreerd in Nederland onder ondernemingsnummer 69433410

Geregistreerd adres: Jan De Louterstraat 151, 1063 LA Amsterdam, Nederland

Handelsadres: Jan De Louterstraat 151 1063 LA, Amsterdam, Nederland.

BTW nummer: NL002045094B74

Data Protection Officer: Rolvin Rijkaard

Email: info@rolvinrijkaardpt.nl

Telefoonnummer: +31 646905418

Postadres: Jan De Louterstraat 151, 1063 LA, Amsterdam, Nederland.

 

 1. Wat dekt dit beleid?

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van deze website. De website kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat Rolvin Rijkaard PT er geen controle over heeft hoe uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt worden door andere websites en u wordt geadviseerd om het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

 

 1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden door de Algemene Verordering Gegevensbeschemring EU Verordening 2016/679) (de ”AVG”) gedefinieerd als “elke informatie met betrekking tot een identificeerbaar persoon die direct of die indirect kan worden geïdentificeerd met namen door verwijzing van een identificatiecode”.

 

Persoonlijke gegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Persoonlijke gegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online id’s.

 

 

 

 1. Wat zijn mijn rechten?

Onder de AVG hebt u de volgende rechten, die Rolvin Rijkaard PT altijd zal naleven:

 • Het recht op informatie over de verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid moet u alles vertellen wat u moet weten, maar u kunt altijd contact met Rolvin Rijkaard PT opnemen voor meer informatie en om vragen te stellen met behulp van de details in deel 12.
 • Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die Rolvin Rijkaard PT over u bewaart. Deel 11 zal u vertellen hoe u dit moet aanpakken.
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren als een van uw persoonlijke gegevens, zoals bekend bij Rolvin Rijkaard PT, onjuist of onvolledig is. Neem contact op met behulp van de details in deel 12 voor meer informatie.
 • Het recht om te worden vergeten, d.w.z. het recht om te vragen om uw persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn, te verwijderen. Neem contact met op met behulp van de details in deel 12 voor meer informatie.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Het recht om zich tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel of doeleinde te verzetten.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat, als u rechtstreeks persoonsgegevens hebt verstrekt, Rolvin Rijkaard PT deze gebruikt met uw toestemming of voor de uitvoering van een contact en die de gegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde middelen. U kunt u om een kopie van die persoonlijke gegevens vragen.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Rolvin Rijkaard PT gebruikt uw persoonlijke gegevens niet op deze manier.

 

Neem voor meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven contact op via de gegevens in deel 12.

 

 1. Welke gegevens verzamelt Rolvin Rijkaard PT?

Afhankelijk van uw gebruik van de website, kunnen wij enkele of alle van de volgende persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functietitel;
 • Beroep;
 • Betalingsinformatie;
 • Informatie over uw voorkeuren en interesses;
 • IP adres;
 • Type en versie van de webbrowser;
 • Besturingssysteem;
 • Een lijst met URL’s die begint met een verwijzende site, uw activiteit op de website, en de site waar u naartoe gaat.

 

 1. Hoe gebruikt Rolvin Rijkaard PT mijn persoonlijke gegevens?

Onder de AVG moet er altijd een wettelijke basis zijn voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Dit kan zijn omdat de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract met u, omdat u hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens, of omdat het in legitieme zakelijke belangen is om de gegevens te gebruiken. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de producten en diensten aan u. Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om een contract met u te sluiten.
 • Personaliseren en afstemming van de producten en diensten voor u.
 • Communiceren met u. Dit kan het reageren op e-mails of oproepen van u omvatten.
 • Uw informatie bezorgen per e-mail waarvoor u zich hebt aangemeld (u kunt zich op elk gewenst moment aanmelden of afmelden door een mail te sturen naar info@rolvinrijkaardpt.nl).

 

Met uw toestemming en/of waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruikt worden voor marketing doeleinden, waaronder contact met u opnemen per e-mail, sms en post met informatie, nieuws en aanbiedingen over de producten en diensten. U ontvangt geen onwettige marketing of spam. Rolvin Rijkaard PT zal altijd aan werken om uw rechten volledig te beschermen en om te voldoen aan de verplichtingen van de AVG en de Privacy en Elektronische Communicatie (EG-richtlijn) Regulations 2003 en u zult altijd de mogelijk hebben om u af te melden.

 

 1. Hoelang bewaart u mijn gegevens?

Rolvin Rijkaard PT zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is in het licht van de reden(en) waarvoor de gegevens voor het eerst werd verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden daarom bewaard voor de volgende periodes (of, als er geen vaste periode is, worden de volgende factoren gebruikt om te bepalen hoelang de gegevens worden bewaard):

 

 • De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij de ondertekening het account worden bewaard totdat een gebruiker zijn/haar account annuleert. Nadat een account is geannuleerd, worden de gegeven zes maanden in een archief opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.

 

 1. Hoe en waar slaat u mijn gegevens op of draagt deze over?

Rolvin Rijkaard PT slaat uw persoonlijke gegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (“De EER”). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens volledig worden beschermd volgens de GDPR of volgens gelijkwaardige normen door de wet.

 

 1. Deelt u mijn persoonlijke gegevens?

Rolvin Rijkaard PT zal uw persoonlijke gegevens niet delen met derden voor welke doeleinden dan ook, onder voorbehoud van één belangrijke uitzondering. In sommige beperkte omstandigheden kan Rolvin Rijkaard PT wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te delen, waaronder die van u. Bijvoorbeeld als Rolvin Rijkaard PT betrokken is bij gerechtelijke procedures of bij het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

 

 1. Kan ik informatie achterhouden?

U hebt toegang tot bepaalde delen van de website zonder dat u persoonlijke gegevens verstrekt. Om alle functies en functies die beschikbaar zijn op de website te gebruiken, moet u mogelijk bepaalde gegevens verzamelen of toestaan.

 

 1. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens Rolvin Rijkaard PT van u heeft dan kunt u om informatie vragen over die persoonlijke gegevens en een kopie ervan opvragen. Dit staat bekend als een “subject acces request”.

 

Alle verzoeken om toegang tot een onderwerp te krijgen moeten schriftelijk worden ingediend en worden verzonden naar de e-mail of postadressen die in deel 12 worden getoond. Normaal gesproken worden er geen kosten in rekening gebracht voor een toegangsverzoek voor een onderwerp. Als uw verzoek ’kennelijk ongegrond of buitensporig’ is (bijvoorbeeld als u herhaaldelijke verzoeken indient), kunnen er kosten in rekening worden gebracht om administratieve kosten te dekken.

 

Binnen 30 dagen zal Rolvin Rijkaard PT op uw toegangsaanvraag reageren en in elk geval niet meer dan een maand na ontvangst van het verzoek. Normaal gesproken streeft Rolvin Rijkaard PT ernaar om binnen deze tijd een volledig antwoord te bieden, inclusief een kopie van uw persoonlijke gegevens. Echter, in sommige gevallen, met name als uw aanvraag ingewikkelder is, kan meer tijd nodig zijn om de informatie te verschaffen tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop uw verzoek is ontvangen. U blijft volledig op de hoogt van de voortgang.

 

 1. Hoe kan ik contact met u opnemen?

Neem contact op met Rolvin Rijkaard PT over alles wat met uw persoonlijke gegevensbescherming te maken heeft, inclusief een verzoek om toegang tot een onderwerp.

E-mail: info@rolvinrijkaardpt.nl

Telefoonnummer: +31646905418

Postadres: Jan de Louterstraat 151, 1063 LA Amsterdam, Nederland

 

 1. Wijziging in het privacybeleid

Rolvin Rijkaard PT kan deze privacykennis van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert of als Rolvin Rijkaard PT als bedrijf verandert op een manier die de bescherming van persoonlijke gegevens beïnvloedt.

 

Alle wijzigingen worden onmiddellijk op de site geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de site na de wijzigingen. Rolvin Rijkaard PT raadt u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven.